VERBOD OP VERKOOP VAN CBD-PRODUKTE TOT ONDER 18 JAAR OUDERDOM. DEUR TOEGANG TOT ONS AANBIEDINGS,
BEVESTIG JY JOU OUDERDOM VAN 18 JAAR OF OUER.

WETTIGE KENNISGEWING

 

Effektief 12/12/2023
 
 
In ooreenstemming met die bepalings van artikels 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 Junie 2004 vir vertroue in die digitale ekonomie, bekend as LCENI, word dit onder die aandag gebring van gebruikers en besoekers van die webwerf lorvertfrancais.fr, hierdie regskennisgewings. Verbinding en navigasie op die webwerf deur die gebruiker impliseer volle en onvoorwaardelike aanvaarding van hierdie regskennisgewings. Dit is toeganklik op die webwerf in die "Regskennisgewings"-afdeling.
 
 
ARTIKEL 1 - DIE UITGEWER
 
Die webwerf word gepubliseer deur L'Or Vert Français, geregistreer in die NEVERS Handelsregister, onder nommer 981702319
Posadres: 15 rue du gué aux chevaux, 58210 VARZY
Telefoonnommer +337.82.58.11.97
E-posadres: lorvertfrancais@gmail.com
 
 
ARTIKEL 2 - DIE GASTER
 
Gasheer van die webwerf is TopHébergement.
 
 
ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DIE WERF
 
Die webwerf is toeganklik vanaf enige plek, 7 dae per week, 24 uur per dag, behalwe in gevalle van force majeure, geskeduleerde of onbeplande onderbreking wat mag voortspruit uit 'n behoefte aan instandhouding. In die geval van wysiging, onderbreking of opskorting van die webwerf, kan die uitgewer nie verantwoordelik gehou word nie.
 
 
ARTIKEL 4 - DATA-INSAMELING
 
Die webwerf verseker dat die Gebruiker persoonlike inligting insamel en verwerk terwyl privaatheid gerespekteer word in ooreenstemming met Wet No. 78-17 van 6 Januarie 1978 met betrekking tot dataverwerking, lêers en vryhede. 1 Kragtens die Databeskermingswet, gedateer 6 Januarie 1978, het die Gebruiker die reg om toegang tot hul persoonlike data te verkry, reg te stel, te skrap en teen te staan. Die Gebruiker oefen hierdie reg uit: Per e-pos na die e-posadres lorvertfrancais@gmail.com Enige gebruik, reproduksie, verspreiding, bemarking, wysiging van die hele of 'n gedeelte van die webwerf, sonder magtiging van die uitgewer word verbied en kan lei tot aksies en regstappe soos in die besonder deur die Intellektuele Eiendomskode en die Burgerlike Wetboek voorsiening gemaak word.
Vir meer inligting, verwys na die T&V's van die lorvertfrancais.fr-werf toeganklik onder die "CGU"-afdeling. Vir meer inligting, verwys na die T&V's van die lorvertfrancais.fr-werf wat toeganklik is onder die "CVG"-afdeling.