VERBOD OP DE VERKOOP VAN CBD-PRODUCTEN AAN ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR. DOOR TOEGANG TE MAKEN OP ONZE AANBIEDINGEN BEVESTIGT U UW LEEFTIJD VAN 18 JAAR OF OUDER.

JURIDISCHE MEDEDELING

 
Effectief vanaf 12/12/2023
 
 
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCE, wordt het onder de aandacht gebracht van gebruikers en bezoekers van de site lorvertfrancais.fr, deze juridische mededelingen. Verbinding en navigatie op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen. Deze zijn toegankelijk op de Site in de rubriek “Juridische kennisgevingen”.
 
 
ARTIKEL 1 - DE UITGEVER
 
De site is uitgegeven door L'Or Vert Français, ingeschreven in het handelsregister van NEVERS, onder nummer 981702319
Postadres: 15 rue du gué aux chevaux, 58210 VARZY
Telefoonnummer +337.82.58.11.97
E-mailadres: lorvertfrancais@gmail.com
 
 
ARTIKEL 2 - DE HOST
 
Gastheer van de site is TopHébergement.
 
 
ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE SITE
 
De Site is toegankelijk vanaf elke locatie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking die kan voortvloeien uit de noodzaak van onderhoud. In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.
 
 
ARTIKEL 4 - GEGEVENSVERZAMELING
 
De site zorgt ervoor dat de gebruiker persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt met respect voor de privacy in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. 1 Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit: Per e-mail naar het e-mailadres lorvertfrancais@gmail.com Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing, wijziging van de gehele of een deel van de Site, zonder toestemming van de uitgever, is verboden en kan leiden tot acties en juridische procedures. zoals met name bepaald in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de site lorvertfrancais.fr die toegankelijk zijn onder de rubriek "CGU". Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de site lorvertfrancais.fr die toegankelijk zijn onder de rubriek "CVG".