VERBOD OP DE VERKOOP VAN CBD-PRODUCTEN AAN ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR. DOOR TOEGANG TE MAKEN OP ONZE AANBIEDINGEN BEVESTIGT U UW LEEFTIJD VAN 18 JAAR OF OUDER.

VERKOOPVOORWAARDEN

 
Effectief vanaf 12/12/2023.
 
 
ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied
 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (bekend als “CGV”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper worden gesloten aan niet-professionele kopers (“Klanten of de Klant”), die de te koop aangeboden producten wensen te verwerven (“De Producten”) door de Verkoper op de website van L'Or Vert Français. De producten die op de site te koop worden aangeboden, zijn de volgende:
CBD bloemen, HHCPO, CBD harsen, HHCPO, CBD oliën, CBD cosmetica, Diverse accessoires en kleding,
De belangrijkste kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van afmetingen of capaciteit van de Producten, worden weergegeven op de website van L'Or Vert Français, die de klant moet lezen voordat hij bestelt.
De keuze en aankoop van een Product vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
Productaanbiedingen vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de site lorvertfrancais.com en hebben voorrang op elk ander document.
De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure op de site lorvertfrancais.com te implementeren.
Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de gegevens opgeslagen in het computersysteem van de Verkoper het bewijs van alle transacties afgesloten met de Klant.
 
De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

 

L'Or Vert Français.
15 rue du gué aux chevaux, 58210 VARZY
https://lorvertfrancais.fr
Geregistreerd in NEVERS onder nummer 981702319
E-mail: lorvertfrancais@gmail.com
Telefoon: 07.82.58.11.97
 
 
ARTIKEL 2 - Prijs
 
De Producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de site lorvertfrancais.fr verschijnen wanneer de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd.
Prijzen zijn uitgedrukt in Euro exclusief belasting en/of inclusief belasting.
De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de site https://lorvertfrancais.fr kunnen worden toegekend.
Deze prijzen zijn vast en kunnen tijdens de geldigheidsduur niet worden herzien, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsduur, de prijzen op elk moment te wijzigen.
De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die extra worden gefactureerd, onder de voorwaarden aangegeven op de site en berekend vóór het plaatsen van de bestelling.
De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.
Er wordt een factuur opgesteld door de Verkoper en aan de Klant overhandigd bij de levering van de bestelde Producten.
 
 
ARTIKEL 3 – Bestellingen
 
Het is aan de Klant om de Producten die hij wenst te bestellen op de site lorvertfrancais.com te selecteren, volgens de volgende voorwaarden:
De Klant kiest een Product dat hij in zijn winkelmandje plaatst, een Product dat hij kan verwijderen of wijzigen voordat hij zijn bestelling valideert en deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. Vervolgens voeren ze hun contactgegevens in of loggen ze in op hun ruimte en kiezen ze de bezorgmethode. Na validatie van de informatie wordt de bestelling als definitief beschouwd en is betaling door de Klant vereist volgens de verstrekte voorwaarden.
Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.
Productaanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd voor de aangeboden grammen, bij een hoeveelheid van "1" behoudt de site lorvertfrancais.fr zich het recht voor om alle aanvullende producten te verwijderen die niet in de bestelling mogen voorkomen.
De mogelijke monsters die voor elke bestelling worden aangeboden, zijn 1 in aantal, of in de hoeveelheid van "1". De site lorvertfrancais.fr behoudt zich het recht voor om alle aanvullende producten te verwijderen die niet in de bestelling mogen voorkomen.
Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd, bestellingen met een overlappende promotiecode worden verwijderd.
De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
Elke bestelling die op de site lorvertfrancais.fr wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de Klant en de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.
De Klant kan de voortgang van zijn bestelling op de site volgen.
 
 
ARTIKEL 4 - TOEPASSELIJKE VELDEN
 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (bekend als “CGV”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper worden gesloten aan niet-professionele kopers (“Klanten of de Klant”), die de te koop aangeboden producten wensen te verwerven (“De Producten”) door de Verkoper op de site lorvertfrancais.com.
De producten die op de site te koop worden aangeboden, zijn de volgende:
De producten die op de site lorvertfrancais.fr worden gepresenteerd, worden te koop aangeboden voor de volgende gebieden:
Internationale
In geval van een bestelling naar een ander land dan het vasteland van Frankrijk, is de Klant de importeur van het/de betreffende Product(en).
Voor alle Producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belastingen op de factuur berekend.
Levering is mogelijk in de Franse overzeese gebiedsdelen
Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.
 
 
ARTIKEL 5 - Toepasselijk recht - Taal
 
Deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende handelingen worden beheerst en onderworpen aan het Franse recht.
Deze Algemene Voorwaarden zijn geschreven in het Frans. In geval van vertaling in één of meerdere vreemde talen zal bij betwisting enkel de Franse tekst authentiek zijn.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de sluiting, de uitvoering of de beëindiging van het contract, evenals alle documenten met betrekking tot dit contract, vallen onder de jurisdictie van de gerechtelijke rechtbank en/of van de Franse handelsrechtbank. rechtbank.